Pressupostos sense compromís

L'hi donarem l'opció clínica de tractament, que més s'ajusti a les seves necessitats

Opció de
finançament

Perquè la seva salut dental no ha d'esperar

Revisions dentals
gratuïtes

Totes les revisions que calguin per a la seva salut dental, perquè els tractaments continuen a casa

Ortopantomografies o escàners 3D

Les necessàries per al seu diagnòstic i posterior tractament a les nostres instal·lacions

El nostre equip