Abrasió dental

El consum de certs aliments no és l’únic que pot danyar l’esmalt dental. Aquest també pot ser danyat de forma mecànica per certes pràctiques que poden arribar a ser perjudicials per als nostres dents, generant així el que es coneix com Abrasió Dental. Avui...